Duševné zdravie je v dnešnej uponáhľanej dobe nesmierne naštrbené. Jeho krehkosť narúša stresujúca práca, nepriaznivé rodinné a spoločenské pomery, obrovské očakávania od samých seba, či iných osôb, rôzne formy závislosti alebo aj nepriaznivý zdravotný stav. Je nesmierne dôležité, aby sme osobám s týmto problémom pomohli opäť sa začleniť do spoločnosti. Amentica vznikla za účelom byť nápomocná všetkým tým, ktorých “duša” sa ocitla v nepohode. Našim prioritným cieľom je zastaviť stigmatizáciu duševného ochorenia, otvárať témy na ktoré spoločnosť nerada poukazuje alebo sa im často vyhýba.

 Súčasťou našej organizácie je intenzívna právna poradňa, ktorá sa snaží odbremeniť svojich priaznivcov od komplikovaného a častokrát nefungujúceho byrokratického právneho systému.

Realitou však je, že duševné ochorenie môže postihnúť kohokoľvek, v akomkoľvek veku. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zažije počas svojho života aspoň jednu z foriem duševného ochorenia 1 zo 4 ľudí.

Preto je naša práca taká dôležitá. Nikto v 21. storočí, nesmie mať obavy hovoriť o svojom ochorení, bez ohľadu na jeho formu, a každý má mať právo na dostupnú starostlivosť a pomoc začleniť sa do bežného života.

Mgr. Katarína Hricová

Katarína absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas svojho štúdia sa primárne venovala medicínskemu právu a právu sociálneho zabezpečenia. Niekoľko rokov okrem iných oblasti práva pôsobila v neziskovej organizácií Združenia pacientov s hematologickými malignitami a na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. V súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka. V organizácií Amentica sa špecializuje primárne na právnu pomoc pacientom v oblasti sociálneho systému, prinavrátení spôsobilosti na právne úkony, a mnohým medicínsko-právnym problém. Katarína chce zabezpečiť čo najkomplexnejšiu právnu pomoc osobám s duševným ochorením, ktoré čelia pochybeniu zo strany súdov, štátnych orgánov a orgánov verejnej správy. Jej cieľom je pomôcť osobám hájiť svoje práva v spleti byrokratického sociálneho systému a byť súčinná v rámci aktuálnej reformy starostlivosti o duševné zdravie.

Mgr. Jana Bednárová

Janka je absolventkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v odbore Verejná správa a verejná politika. Súčasne študovala odbor Veřejná a sociální politika na Univerzite Karlovej. Počas štúdia sa primárne venovala oblasti sociálnej politiky a predovšetkým pomoci minoritným skupinám spoločnosti. Niekoľko mesiacov bola členkou tímu Sociálnej psychiatrie v Národnom ústave duševného zdravia. Jej činnosť sa špecializuje na oblasť zamestnávania osôb s duševným ochorením na trhu práce, kvality života osôb s týmto ochorením a ich začlenenie do bežného života. Jej cieľom je byť adekvátnou pomocou pre ľudí, ktorých duševné zdravie utrpelo zranenia, a pomôcť im opäť nájsť dôvod a príležitosti začleniť sa do normálneho života.